Løpstelefon/Race phone

Bergebyløpet N70 har aktivisert løpstelefonen. Alle henvendelser skal hit i første omgang. Telefonnummeret er

 

48 50 41 44

 

------

 

The Bergeby Race N70 has activated the race phone. For all inquiries use this phone number:

 

48 50 41 44