PROGRAM

2021

Både registrering og fysisk kjøremøte til distansen BL 240, begge klasser, utgår som følge av pandemien. Innlevering av chipliste og egenerklæring og utlevering av startnummer skjer på elveisen i startområdet.

 

Fredag 18. februar

Start fra isveien i Rustefielbma BL 240 åpen mellom kl. 09.00 til 09.30.

Start fra isveien i Rustefielbma BL 240  8-spann mellom kl. 09.30 til 10.00.

Registrering for BL 110 (åtte-spann og junior) fra kl. 18.00 til 20.00 ved Tana videregående skole

 

Kjørermøte for BL 110 (åtte-spann og junior) kl. 20.00 ved Tana videregående skole.

 

Start fra isveien i Rustefielbma BL 110 (åtte-spann og junior) mellom kl. 22.00 til 23.00.

 

Lørdag 19. februar

Premieutdelinga utgår grunnet pandemien. Deltakere som fullfører kan hente sin premie på Nyborgmoen innen 1 time etter målgangen.

 

Søndag 20. februar

Arrangementet avsluttes formelt kl. 12.00. Ingen spann får kjøre ut fra noen sjekkpunkt etter dette tidspunktet.